[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

001-102

001-102

by DEENA CEHNI -
Number of replies: 1

ขอเปลี่ยนส่งไฟล์ใหม่ ใบงานที่ 4

In reply to DEENA CEHNI

Re: 001-102

by PANINCHAYA SUWANCHATREE -

ไม่รับส่งงานทางนี้ค่ะ

 

ดำเนินการแก้ไขให้แล้ว  กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งงานทุกครั้ง