[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

001-102

 
Picture of DEENA CEHNI
001-102
by DEENA CEHNI - Sunday, 17 February 2019, 12:50 AM
 

ขอเปลี่ยนส่งไฟล์ใหม่ ใบงานที่ 4

Picture of PANINCHAYA SUWANCHATREE
Re: 001-102
by PANINCHAYA SUWANCHATREE - Sunday, 17 February 2019, 8:54 AM
 

ไม่รับส่งงานทางนี้ค่ะ

 

ดำเนินการแก้ไขให้แล้ว  กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งงานทุกครั้ง