[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

135-334

135-334

by TATTHAPON KIETNIYOM -
Number of replies: 1

ตอนนี้รายวิชา 135-334 หายไปจากระบบ LMS 2 ของผม รบกวนช่วยดึงชื่อผมกลับมาในระบบหน่อยได้ไหมครับ ตอนนี้ยังเรียนวิชานี้อยู่ครับ

นาย ตัทพน เกียรตินิยม รหัสนักศึกษา 5911510014 คณะเทคนิคการแพทย์

In reply to TATTHAPON KIETNIYOM

Re: 135-334

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -

น้องได้กดลบชื่อตนเองออกจากรายวิชานี้วันที่ 27 ม.ค. 62 ครับ

ตอนนี้ผมได้เพิ่มชื่อของน้องกลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ