[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

135-334

 
Picture of TATTHAPON KIETNIYOM
135-334
by TATTHAPON KIETNIYOM - Saturday, 23 February 2019, 3:22 PM
 

ตอนนี้รายวิชา 135-334 หายไปจากระบบ LMS 2 ของผม รบกวนช่วยดึงชื่อผมกลับมาในระบบหน่อยได้ไหมครับ ตอนนี้ยังเรียนวิชานี้อยู่ครับ

นาย ตัทพน เกียรตินิยม รหัสนักศึกษา 5911510014 คณะเทคนิคการแพทย์

Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: 135-334
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Monday, 25 February 2019, 10:29 AM
 

น้องได้กดลบชื่อตนเองออกจากรายวิชานี้วันที่ 27 ม.ค. 62 ครับ

ตอนนี้ผมได้เพิ่มชื่อของน้องกลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ