[Webboard] แจ้งลบรายวิชาสำหรับผู้สอน

ขอแจ้งลบรายวิชา ที่ชื่อซ้ำค่ะ

 
Picture of MUTITA MEENUNE
ขอแจ้งลบรายวิชา ที่ชื่อซ้ำค่ะ
by MUTITA MEENUNE - Sunday, 24 February 2019, 9:59 PM
 

ขอแจ้งลบรายวิชา ชื่อ 850-323 Food chemistry II

***ไม่ลบนะคะ ในรายวิชาชื่อ 850-323 Food chemistry II 2561-2

ขอบคุณค่ะ

อาจารย์มุทิตา

Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: ขอแจ้งลบรายวิชา ที่ชื่อซ้ำค่ะ
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Tuesday, 26 February 2019, 9:59 AM
 

ผมลบรายวิชาตามที่ได้รับแจ้งมาแล้วครับ

  • 850-323 Food Chemistry II [https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=2586]