[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

331-102

 
Picture of CHANIKAN NIAMPIAM
331-102
by CHANIKAN NIAMPIAM - Thursday, 28 February 2019, 10:18 PM
 

ไม่มีรายวิชา 331-102 และ 325-102วิชา ในระบบ ลงทะเบียนแล้วมีชื่อเรียบร้อย แต่ไม่มีรายวิชานี้ในระบบlms ทำควิชไม่ได้ค่ะ รบกวนช่วยเพิ่มในระบบให้ด้วยได้มั้ยค่ะ ขอบคุณค่ะ

Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: 331-102
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Friday, 1 March 2019, 9:43 PM
 

วิชา 331-102 ปรากฏในรายการวิชาของน้องอยู่แล้วนะครับ https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=2414

ส่วนวิชา 325-102 ผมหาไม่พบในระบบ LMS2 ครับ ไม่แน่ใจว่าผู้สอนสร้างโดยใช้ชื่ออื่นหรือเปล่า แต่ไม่ว่ายังไงก็ต้องติดต่อผู้สอนเพื่อให้เพิ่มชื่อของน้องเข้าไปในรายวิชาครับ เพราะสิทธิ์ในการจัดการผู้เรียนในรายวิชาเป็นของเจ้าของวิชาครับ