[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

890-101

 
Picture of HUSANA  KHAMNURAK
890-101
by HUSANA KHAMNURAK - Saturday, 2 March 2019, 11:26 AM
 

สวัสดีค่ะ พอดีเผลอไปกดลบรายวิชา890-101จาก lms ต้องทำยังไงคะ

Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: 890-101
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Monday, 4 March 2019, 9:44 AM
 

ผมเพิ่มชื่อของน้องกลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ