[Webboard] แจ้งลบรายวิชาสำหรับผู้สอน

แจ้งลบรายวิชา 225-346 เทอม 2/61

 
Picture of LAKSIRI TREERANURAT
แจ้งลบรายวิชา 225-346 เทอม 2/61
by LAKSIRI TREERANURAT - Wednesday, 6 March 2019, 11:29 AM
 

แจ้งลบรายวิชา 225-346 เทอม 2/61 เนื่องจากเลือกรหัสรายวิชาผิด

Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: แจ้งลบรายวิชา 225-346 เทอม 2/61
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Friday, 8 March 2019, 9:54 AM
 

ไม่ทราบว่าใช่วิชานี้หรือเปล่าครับ

Production and Operations Management [https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=5722]