[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ลบรายวิชาที่เรียนผ่านแล้วได้ยังไงบ้างคะ

 
Picture of NICHACHAWALEE CHATWATTANANON
ลบรายวิชาที่เรียนผ่านแล้วได้ยังไงบ้างคะ
by NICHACHAWALEE CHATWATTANANON - Friday, 8 March 2019, 12:22 AM
 

ต้องการลบรายวิชาบางวิชาที่เรียนผ่านแล้วค่ะ

Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: ลบรายวิชาที่เรียนผ่านแล้วได้ยังไงบ้างคะ
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Friday, 8 March 2019, 10:01 AM
 

ให้เข้าไปในรายวิชาที่ต้องการจะถอนชื่อออกแล้วคลิกที่ Unenrol me from ... ครับ