[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

322-100. คำนวนศิลย์

322-100. คำนวนศิลย์

by ภานุวัฒน์ แสงทอง -
Number of replies: 1

ผมได้กดผิด ทำให้ลบรายวิชาโดยไม่ตั้งใจครับ ช่วยหน่อยครับ อาจารย์ 322-100 ตอน03

In reply to ภานุวัฒน์ แสงทอง

Re: 322-100. คำนวนศิลย์

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -

ผมเพิ่มชื่อของน้องกลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ