[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

322-100. คำนวนศิลย์

 
Picture of PANUWAT SANGTONG
322-100. คำนวนศิลย์
by PANUWAT SANGTONG - Monday, 18 March 2019, 12:08 AM
 

ผมได้กดผิด ทำให้ลบรายวิชาโดยไม่ตั้งใจครับ ช่วยหน่อยครับ อาจารย์ 322-100 ตอน03

Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: 322-100. คำนวนศิลย์
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Monday, 18 March 2019, 9:32 AM
 

ผมเพิ่มชื่อของน้องกลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ