[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ต้องการสร้าง Assignment ในวิชา 210-251, 212-251 Electromagnetic Field Theory_2/61_Aj.Vasan

Re: ต้องการสร้าง Assignment ในวิชา 210-251, 212-251 Electromagnetic Field Theory_2/61_Aj.Vasan

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0

ในส่วนของการตั้งค่า Assignment แนะนำให้แก้ 2 จุดครับ

1) ตรง Online text ควรจะเอาออกครับ เพราะจะทำให้มีช่องส่งงาน 2 ช่องปรากฏให้นักศึกษาเห็นคือช่องที่ให้กรอกเป็นข้อความกับช่องที่ให้ส่งงานเป็นไฟล์ครับ

2) ตรง Maximum number of uploaded files ควรตั้งให้เป็น 1 ครับ เวลาให้นักศึกษาส่งงานก็ให้ zip ไฟล์ทั้งหมดที่จะส่งแล้วค่อย upload ซึ่งจะช่วยให้

    2.1) เวลาที่อาจารย์ดาวน์โหลดไฟล์มาตรวจจะทำได้ง่ายขึ้นครับ ปกติแล้วงานของนักศึกษา 1 คน ถ้าส่งมา 3 ไฟล์อาจารย์ก็ต้องคลิก 3 ครั้งเพื่อดาวน์โหลดไฟล์มาตรวจ แต่ถ้าบังคับให้นักศึกษา zip ส่งมาเป็นไฟล์เดียวก็จะทำให้เวลาดาวน์โหลดงานใช้เพียงคลิกเดียวครับ

    2.2) เป็นการป้องกันการส่งไฟล์ไม่ครบของนักศึกษา ในกรณีที่งานที่ต้องส่งมีหลายไฟล์บางครั้งนักศึกษาก็ส่งงานมาไม่ครบทุกไฟล์ครับ การบังคับให้ zip แล้วส่งมาจะช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้ครับ

    2.3) ในกรณีที่นักศึกษาส่งงานแล้วอยากจะแก้ไขไฟล์ที่ส่งก็ให้ upload ไฟล์ใหม่ทับไฟล์เก่าได้เลยครับ (ตราบเท่าที่ยังไม่ถึงเวลา Cut-off date) ถ้า Assignment เปิดให้ส่งได้หลายไฟล์เวลาที่นักศึกษาอยากจะแก้ไขก็ต้อง upload ทับทีละไฟล์ ซึ่งถ้าบังคับให้เหลือเป็น zip ไฟล์เพียงไฟล์เดียวเวลาแก้ไขก็จะง่ายขึ้นครับ