[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

477-308

 
Picture of PARIYAKORN KWANCHAROEN
477-308
by PARIYAKORN KWANCHAROEN - Tuesday, 19 March 2019, 10:51 AM
 

อาจารย์เพิ่มรายวิชา 477-308 ให้แล้วค่ะแต่ยังไม่ขึ้นใน Lms2ค่ะ 

 

Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: 477-308
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Tuesday, 19 March 2019, 9:39 PM
 

รายวิชาปรากฏแล้วนะครับ เข้าไปที่ https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=2127