[Webboard] แจ้งลบรายวิชาสำหรับผู้สอน

ประสงค์ลบรายวิชา Polym Instru (part 3)

 
Picture of WACHIRAPAN PATTANACHOT
ประสงค์ลบรายวิชา Polym Instru (part 3)
by WACHIRAPAN PATTANACHOT - Thursday, 21 March 2019, 5:17 PM
 

กำหนดรายวิชาผิดพลาดครับ

Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: ประสงค์ลบรายวิชา Polym Instru (part 3)
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Friday, 22 March 2019, 10:18 PM
 

ผมลยรายวิชาตามที่ได้รับแจ้งมาแล้วครับ

  • Instrumental Polymer Characterization [https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=2182]