[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

001-102 The King 2/61

 
Picture of PANIDA CHUAYTAEN
001-102 The King 2/61
by PANIDA CHUAYTAEN - Thursday, 21 March 2019, 9:16 PM
 

เผลอไปกดลบรายวิชา 001-102 ศาสตร์พระราชา sec05 ต้องทำไงคะ

Picture of PANINCHAYA SUWANCHATREE
Re: 001-102 The King 2/61
by PANINCHAYA SUWANCHATREE - Friday, 22 March 2019, 1:30 PM
 

ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วค่ะ