[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

460-202 management accounting

Re: 460-202 management accounting

by Admin User -
Number of replies: 0

รายวิชาในระบบ LMS2 ไม่ได้เปลี่ยนอัตโนมัติตามข้อมูลการลงทะเบียนนะครับ

การนำรายวิชาที่ไม่ใช้แล้วออกให้ทำโดยเข้าไปในรายวิชาที่ต้องการจะเอาออกแล้วคลิกที่ลิงก์ Unenrol me from ... ในกล่อง Administration ครับ

สำหรับการเพิ่มรายวิชาต้องติดต่อผู้สอนของรายวิชานั้นเพื่อให้เพิ่มชื่อนักศึกษาเข้าไปในรายวิชาครับ หลังจากเพิ่มชื่อแล้ววิชานั้นก็จะปรากฏให้นักศึกษาเห็นครับ