[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

890-102 Fundamental English Reading and Writing วิชา Eng 2 ผมหายครับ ตอนนี้ไม่สามารถเข้าได้เลยครับ

Re: 890-102 Fundamental English Reading and Writing วิชา Eng 2 ผมหายครับ ตอนนี้ไม่สามารถเข้าได้เลยครับ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0

น้องได้ลบชื่อตนเองออกจากรายวิชาเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 62 ครับ

ผมได้เพิ่มชื่อของน้องกลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ