[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

[2/61] 310-421 Project in IT 2 วิชาโปรเจค 2 ก็หายเหมือนกันครับ

Re: [2/61] 310-421 Project in IT 2 วิชาโปรเจค 2 ก็หายเหมือนกันครับ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0

น้องได้ลบชื่อตนเองออกจากรายวิชาเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 62 ครับ

อาจารย์เจ้าของวิชาได้เพิ่มชื่อของน้องกลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ