[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน (ส่งใบงาน 2-3-4 เนื้อหาวีดีโอ 3 ไม่ถูกต้อง)

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน (ส่งใบงาน 2-3-4 เนื้อหาวีดีโอ 3 ไม่ถูกต้อง)

by THANAKORN NATUNGNUI -
Number of replies: 1

ได้รับข้อความว่าส่งใบงาน 2-3-4 ผิด เนื้อหาของวีดีโอ3 ไม่ถูกต้อง ซึ่งผมได้ทำการวิเคราะห์ตามวีดีโอ3 การอนุรักษ์ป่าน่านของคุณบัณฑูรครับ และผมส่งใบงานตามวีดีโอเลยครับ โดยผมได้ตั้งหัวข้อเรื่องว่า ป่าแลกงาน และวิเคราะห์ สรุปเนื้อหาตามวีดีโอทั้งหมดครับ แต่ถ้าหากเนื้อหาผิดผมสามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้างครับ 

In reply to THANAKORN NATUNGNUI

Re: 001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน (ส่งใบงาน 2-3-4 เนื้อหาวีดีโอ 3 ไม่ถูกต้อง)

by PANINCHAYA SUWANCHATREE -

ผู้สอนกำลังตรวจงานให้อยู่นะคะ