[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

เพิ่มชื่อผู้สอนในวิชานี้

Re: เพิ่มชื่อผู้สอนในวิชานี้

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0

ผมได้เพิ่มชื่อของอาจารย์กลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ

กรณีที่จะนำรายวิชาเดิมกลับมาใช้ซ้ำผมแนะนำให้ใช้วิธี Reset ครับ (https://lms2.psu.ac.th/mod/url/view.php?id=89170) การ Reset จะลบเฉพาะข้อมูลการใช้งานของนักศึกษาออก โดยเนื้อหาทั้งหมดที่อาจารย์เตรียมไว้ยังคงอยู่เหมือนเดิมครับ