[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ไม่สามารถเข้าระบบในรายวิชา 642-511ได้คะ

ไม่สามารถเข้าระบบในรายวิชา 642-511ได้คะ

by NASRINYA YUSOH -
Number of replies: 1

ไม่สามรถเข้าระบบในรายวิชาต่างๆคะ สามารถเข้าได้แค่วิชา 646-531อีก 4 วิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ไม่สามารถเข้าได้ค่ะ  คือรายวิชา 642-511,642-512,642-513,642-514 ค่ะ ไม่ว่าว่าต้องทำอย่างไรค่ะ

In reply to NASRINYA YUSOH

Re: ไม่สามารถเข้าระบบในรายวิชา 642-511ได้คะ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
รายวิชาที่ลงทะเบียนไว้กับทะเบียนกลางจะไม่ปรากฏในระบบ LMS2 โดยอัตโนมัตินะครับ
เมื่อผู้สอนของรายวิชาทำการเพิ่มนักศึกษาเข้าสู่รายวิชาของผู้สอน วิชาดังกล่าวจึงจะปรากฏให้นักศึกษาเห็นครับ ดังนั้นถ้าวิชาไหนผู้สอนมีการสร้างรายวิชาในระบบ LMS2 และน้องได้ลงทะเบียนในรายวิชานั้น แต่รายวิชาไม่ปรากฏ น้องต้องแจ้งผู้สอนให้ update รายชื่อนักศึกษาในรายวิชาของผู้สอนใหม่ครับ