[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ไม่สามารถเข้าระบบในรายวิชา 642-511ได้คะ

Re: ไม่สามารถเข้าระบบในรายวิชา 642-511ได้คะ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
รายวิชาที่ลงทะเบียนไว้กับทะเบียนกลางจะไม่ปรากฏในระบบ LMS2 โดยอัตโนมัตินะครับ
เมื่อผู้สอนของรายวิชาทำการเพิ่มนักศึกษาเข้าสู่รายวิชาของผู้สอน วิชาดังกล่าวจึงจะปรากฏให้นักศึกษาเห็นครับ ดังนั้นถ้าวิชาไหนผู้สอนมีการสร้างรายวิชาในระบบ LMS2 และน้องได้ลงทะเบียนในรายวิชานั้น แต่รายวิชาไม่ปรากฏ น้องต้องแจ้งผู้สอนให้ update รายชื่อนักศึกษาในรายวิชาของผู้สอนใหม่ครับ