[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

การใช้งานwebsite lms2

การใช้งานwebsite lms2

by PORNTHIP KAMSUWAN -
Number of replies: 1

เปิดหน้าDashboard แล้วว่างเปล่า ไม่ขึ้นคอร์ส Syllabus 

In reply to PORNTHIP KAMSUWAN

Re: การใช้งานwebsite lms2

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -

ตอนนี้ Dashboard มี error อยู่บ้างนะครับ ถ้าต้องการให้แสดงรายวิชาให้เข้าไปที่ Dashboard แล้วคลิกที่ปุ่ม Customise this page ตรงด้านบนขวา แล้วเลื่อนลงมาดูด้านล่างขวาของหน้าจอในกล่อง Add a block แล้วเลือก

  • Course overview
  • Courses
  • Timeline

ไม่ต้องเลือกทั้งหมดก็ได้ครับ หรือถ้าเลือกแล้วก็ลบออกภายหลังได้ ซึ่ง block ที่เลือกเหล่านี้จะแสดงรายวิชาของน้องให้เห็นใน Dashboard ครับ

 

หรือไม่ก็ดูรายวิชาทั้หมดที่เมนู Home หรือ My courses แทนที่จะดูบน Dashboard ครับ