[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

595-421

595-421

by CHITCHAMAI OVATLARNPORN -
Number of replies: 1

สอบถามวิธีการเพิ่มชื่อผู้สอนในรายวิชาที่สร้างขึ้นค่ะ ว่าทำได้อย่างไรบ้าง

ขอบคุณค่ะ

 

อ.ชิตชไม