[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

890-102

890-102

by RATIMA PHOCHANAKARN -
Number of replies: 1

เพิ่มรายวิชา 890-102 ทำยังไงคะ 

In reply to RATIMA PHOCHANAKARN

Re: 890-102

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
ให้ติดต่อผู้ประสานงานรายวิชาเพื่อให้เพิ่มชื่อของน้องเข้าไปในรายวิชาครับ
ติดต่อคุณกฤษดา ฤทธิ์เดช โทร.074-286667 โทรภายใน มอ. 6667