[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ย้าย sec แล้วแต่ใน LMS2ยังไม่อัพเดท

ย้าย sec แล้วแต่ใน LMS2ยังไม่อัพเดท

by KULLAPAT KHINJAKKAPAT -
Number of replies: 1

รายวิชา 895-043 หนูได้เปลี่ยน Sec 04 เป็น 02 แต่ใน Lms2 ยังไม่อัพเดทค่ะ

In reply to KULLAPAT KHINJAKKAPAT

Re: ย้าย sec แล้วแต่ใน LMS2ยังไม่อัพเดท

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
ข้อมูลการลงทะเบียนในระบบทะเบียนกลางกับข้อมูลรายวิชาในระบบ LMS2 ไม่ได้เชื่อมกันโดยตรงครับ
ในกรณีนี้ให้น้องติดต่อผู้สอนของวิชา 895-043 ที่สอน sec 02 เพื่อให้เพิ่มชื่อของน้องเข้าไปในรายวิชาก่อน แล้วค่อยถอนชื่อตนเองออกจากรายวิชาใน sec 04 โดยเข้าไปที่วิชาใน sec 04 แล้วคลิกลิงก์ที่เขียนว่า Unenrol me from .... ครับ