[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเเบบฝึกทักษะในการเรียนไวยากรณ์ภาษาบาลี

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเเบบฝึกทักษะในการเรียนไวยากรณ์ภาษาบาลี

by SUNITA WOHSAE -
Number of replies: 1

6020210591

นางสาวสุนิตา เวาะเเซ

In reply to SUNITA WOHSAE

Re: การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเเบบฝึกทักษะในการเรียนไวยากรณ์ภาษาบาลี

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
อันนี้คือมีปัญหาอะไรครับ