[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเเบบฝึกทักษะในการเรียนไวยากรณ์ภาษาบาลี

Re: การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเเบบฝึกทักษะในการเรียนไวยากรณ์ภาษาบาลี

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
อันนี้คือมีปัญหาอะไรครับ