[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ขอแจ้งกดลบวิชา 890-100 ผิดไปคับ

Re: ขอแจ้งกดลบวิชา 890-100 ผิดไปคับ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
ผมเพิ่มชื่อของน้องกลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ