[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

เผลอ ลบตัวเองออกจากวิชาค่ะ

เผลอ ลบตัวเองออกจากวิชาค่ะ

by SUPUNNEE DUANGTHONG -
Number of replies: 1

ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขรายวิชาของตัวเองค่ะ น่าจะเผลอลบชื่อตัวเองออกมาค่ะ รายวิชา 324-201 chem safety

In reply to SUPUNNEE DUANGTHONG

Re: เผลอ ลบตัวเองออกจากวิชาค่ะ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
ผมเพิ่มชื่อของอาจารย์กลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ