[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

331-101ปฏิบัติการหลักชีววิทยา1

Re: 331-101ปฏิบัติการหลักชีววิทยา1

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
น้องถอนชื่อตัวเองออกจากรายวิชานี้ใน LMS2 เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ครับ
ผมเพิ่มชื่อของน้องกลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ