[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

เผลอกด unenroll 890-004 English in digital world

เผลอกด unenroll 890-004 English in digital world

by PONGPAT CHAISAWAD -
Number of replies: 1

ช่วยแก้ไขให้หน่อยครับ sec05

In reply to PONGPAT CHAISAWAD

Re: เผลอกด unenroll 890-004 English in digital world

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
ผมเพิ่มชื่อของน้องกลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ