[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

เผลอไปกดลบวิชา890-002 every day English 1/2562

Re: เผลอไปกดลบวิชา890-002 every day English 1/2562

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
ผมเพิ่มชื่อของน้องกลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ