[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

รายวิชาที่ลงทะเบียนไม่ขึ้นครับ

Re: รายวิชาที่ลงทะเบียนไม่ขึ้นครับ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
รายิวชาที่ลงทะเบียนกับทะเบียนกลางจะไม่ปรากฏในระบบ LMS2 โดยอัตโนมัตินะครับ ต้องให้ผู้สอนของวิชานั้นใน LMS2 เป็นผู้เพิ่มเข้าไปให้
ให้น้องติดต่อไปยังผู้สอนของวิชาที่น้องมีปัญหาให้ผู้สอนทำการ update รายชื่อใหม่จากทะเบียนเข้าสู่รายวิชานะครับ