[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ในช่อง submission มีไฟล์งานคนอื่นขึ้นมาค่ะ

ในช่อง submission มีไฟล์งานคนอื่นขึ้นมาค่ะ

by ARPAPORN SUKSAWAT -
Number of replies: 3

มีไฟล์งานเพื่อนในเซคเดียวกันขึ้นมาในช่อง submission ไฟล์ของหนูเต็มหมดเลย ไม่รู้ว่ามาได้ยังไง ลบออกไม่ได้ด้วยค่ะ 

In reply to ARPAPORN SUKSAWAT

Re: ในช่อง submission มีไฟล์งานคนอื่นขึ้นมาค่ะ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
ขอทราบชื่อวิชาและชื่อของการบ้านที่มีปัญหาด้วยครับ
In reply to SUWAT ANATAKUNUPAKORN

Re: ในช่อง submission มีไฟล์งานคนอื่นขึ้นมาค่ะ

by ARPAPORN SUKSAWAT -

820-100 Save earth save us sec 05 ค่ะ ส่งงานในสัปดาห์ของอ.วรดรค่ะ เรื่องควันขาวและควันดำ, ฝุ่น PM2.5 

In reply to ARPAPORN SUKSAWAT

Re: ในช่อง submission มีไฟล์งานคนอื่นขึ้นมาค่ะ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
หัวข้องานดังกล่าวอาจารย์ตั้งไว้เป็นงานกลุ่มครับ ซึ่งหมายถึงใครก็ตามในกลุ่มเมื่อส่งงานแล้วคนอื่นในกลุ่มเดียวกันก็จะเห็นไฟล์ที่ส่งด้วย น้องอยู่กุล่ม 05 ส่วนไฟล์งานที่ส่งแล้วส่งโดย 6211710015 CHANANCHITA NILAKE