[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

001-102

001-102

by SOFIA WAEDENG -
Number of replies: 6

หนูเผลอไปกดลบรายวิชา001-102

ช่วยเพิ่มหนูเข้าระบบด้วยค่ะ

รหัส6120210378

 

In reply to SOFIA WAEDENG

Re: 001-102

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
ในวิชานี้น้องอยู่กลุ่ม/section อะไรครับ
In reply to SOFIA WAEDENG

Re: 001-102

by PANINCHAYA SUWANCHATREE -
นศ.สังกัดวิทยาเขตปัตตานี หรือเปล่าคะ