[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

หลุดออกจากระบบเคมี324-103

Re: หลุดออกจากระบบเคมี324-103

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
สาเหตุเกิดจากน้องกดลิงก์ Unenrol me from ... ซึ่งเป็นการถอนชื่อตนเองออกจากรายวิชาครับ
ผมได้เพิ่มชื่อของน้องกลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ