[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

เผลอไปกดออกจากรายวิชา 322-271

เผลอไปกดออกจากรายวิชา 322-271

by NATTIYA PUTTANUKUL -
Number of replies: 1

ดิฉันนางสาวณัฐธิญา พุทธานุกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6110110138 ไปกดผิดลบรายวิชา 322-271  ค่ะ

In reply to NATTIYA PUTTANUKUL

Re: เผลอไปกดออกจากรายวิชา 322-271

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
ผมเพิ่มชื่อของน้องกลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ