[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ศาสตร์พระราชา 001-102

ศาสตร์พระราชา 001-102

by SIRAPATSORN YODPIJIT -
Number of replies: 2

ส่งงานศาสตร์พระราชาไม่ได้ 001-102 section03 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ฆายนีย์ ช.บุญพันธ์ รหัสนักศึกษา 6210515091

In reply to SIRAPATSORN YODPIJIT

Re: ศาสตร์พระราชา 001-102

by PANINCHAYA SUWANCHATREE -
กำหนดส่งงานของรายวิชา วันที่ 31 ต.ค.62 ใช่ไหมคะ เหตุผลคืออะไร รบกวนแจ้งกลับด้วยค่ะ จะประสานผู้สอนพิจารณาต่อไป กรุณาแจ้งปัญหา ในหน้าคอร์สของรายวิชานะคะ ไม่ใช่ตรงนี้ค่ะ
In reply to PANINCHAYA SUWANCHATREE

Re: ศาสตร์พระราชา 001-102

by PANINCHAYA SUWANCHATREE -

หน้าคอร์ส รายวิชาค่ะ

 

Attachment 1.JPG