[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

Smart math for Smart life

Smart math for Smart life

by SARARAT TEHYO -
Number of replies: 1

เข้าระบบไม่ได้ค่ะไปทำข้อสอบไม่ได้ จะส่งงานก็ไม่ได้ค่ะ

In reply to SARARAT TEHYO

Re: Smart math for Smart life

by Admin User -
จากการตรวจสอบพบว่าปัญหาน่าจะเกิดจากน้องได้ถอนชื่อตนเองออกจากรายวิชานะครับ ตอนนี้น้องได้สมัครเข้าสู่รายวิชาอีกครั้งแล้วไม่ทราบว่ายังมีปัญหาอีกไหมครับ