[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

Smart math for Smart life

Re: Smart math for Smart life

by Admin User -
Number of replies: 0
จากการตรวจสอบพบว่าปัญหาน่าจะเกิดจากน้องได้ถอนชื่อตนเองออกจากรายวิชานะครับ ตอนนี้น้องได้สมัครเข้าสู่รายวิชาอีกครั้งแล้วไม่ทราบว่ายังมีปัญหาอีกไหมครับ