[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ระบบหลุดตอนทำควิซ

Re: ระบบหลุดตอนทำควิซ

by Admin User -
Number of replies: 0
ต้องชี้แจงกับอาจารย์ผู้สอนครับ ขอให้ผู้สอนเปิดสอบ Quiz เดิมอีกครั้ง โดยอาจจะลบข้อมูลการทำ Quiz ก่อนหน้าของน้องออกครับ