[Webboard] แจ้งลบรายวิชาสำหรับผู้สอน

แจ้งลบรายวิชา 6 ราย

Re: แจ้งลบรายวิชา 6 ราย

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0

ผมขอยืนยันรายวิชาก่อนจะลบนะครับว่าถูกต้องหรือไม่