[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

890-002

890-002

by ASMA JARONG -
Number of replies: 1

ส่งงานเป็นไฟล์วิดีโอ พอตรวจเช็คปรากฏว่าขึ้นสถานะยังไม่ส่งค่ะ ( VDO speaki tests)

In reply to ASMA JARONG

Re: 890-002

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
ผมเข้าไปดูก็พบว่าน้องส่งงานแล้วนะครับ
ส่งไฟล์ speaking tesk.mp4 เมื่อ 19 November 2019, 8:20 PM
ถ้าตรวจสอบแล้วมีปัญหารบกวนส่งรูปหน้าจอมาด้วยนะครับ