[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

รบกวนเปลี่ยนชื่อวิชา ที่แนบมานี้ ทั้งสองรายวิชา โดยเปลี่ยนปีในวงเล็บจาก 2561 เป็น 2562

รบกวนเปลี่ยนชื่อวิชา ที่แนบมานี้ ทั้งสองรายวิชา โดยเปลี่ยนปีในวงเล็บจาก 2561 เป็น 2562

by VIMON TANTISHAIYAKUL -
Number of replies: 1

จะ reset เพื่อนำรายวิชามาใช้ใหม่

จึงขอรบกวนเปลี่ยนชื่อวิชา ที่แนบมานี้ ทั้งสองรายวิชา  โดยเปลี่ยนปีในวงเล็บจาก 2561 เป็น 2562

 

In reply to VIMON TANTISHAIYAKUL

Re: รบกวนเปลี่ยนชื่อวิชา ที่แนบมานี้ ทั้งสองรายวิชา โดยเปลี่ยนปีในวงเล็บจาก 2561 เป็น 2562

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -

ทำการแก้ไขให้แล้วครับ

ผู้สอนในรายวิชาสามารถแก้ไขชื่อวิชาได้เองโดยคลิกที่เมนู Edit settings ตามที่แสดงในรูปครับ

Attachment Untitled.png