[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

รบกวนเปลี่ยนชื่อวิชา ที่แนบมานี้ ทั้งสองรายวิชา โดยเปลี่ยนปีในวงเล็บจาก 2561 เป็น 2562

Re: รบกวนเปลี่ยนชื่อวิชา ที่แนบมานี้ ทั้งสองรายวิชา โดยเปลี่ยนปีในวงเล็บจาก 2561 เป็น 2562

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0

ทำการแก้ไขให้แล้วครับ

ผู้สอนในรายวิชาสามารถแก้ไขชื่อวิชาได้เองโดยคลิกที่เมนู Edit settings ตามที่แสดงในรูปครับ

Attachment Untitled.png