[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

แจ้งลบรายวิชาค่ะ

Re: แจ้งลบรายวิชาค่ะ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
การนำชื่อตนเองออกจากรายวิชาที่ไม่ต้องการสามารถทำได้โดยเข้าไปในรายวิชาดังกล่าวแล้วคลิกที่ลิงก์ Unenrol me from ... ซึ่งจะอยู่ในกล่อง Administration ครับ

สำหรับรายวิชาในภาคการศึกษาปัจจุบัย ถ้าผู้สอนของรายวิชายังไม่ได้เพิ่มชื่อของน้องเข้าเป็นผู้เรียนในรายวิชาใน LMS2 น้องก็จะยังไม่เห็นรายวิชาครับ ต้องแจ้งไปยังผู้สอนให้ทำการเพิ่มชื่อให้ครับ