[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ไม่มีชื่อวิชาในระบบ

Re: ไม่มีชื่อวิชาในระบบ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
สำหรับรายวิชาในภาคการศึกษาปัจจุบัน ถ้าผู้สอนของรายวิชายังไม่ได้เพิ่มชื่อของน้องเข้าเป็นผู้เรียนในรายวิชาใน LMS2 น้องก็จะยังไม่เห็นรายวิชาครับ ต้องแจ้งไปยังผู้สอนให้ทำการเพิ่มชื่อให้ครับ