[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

เผลอกดลบรายวิชา460-104ค่ะ

เผลอกดลบรายวิชา460-104ค่ะ

by HATHAITHIP SRISUTHAT -
Number of replies: 1

ต้องทำอย่างไรค่ะ

In reply to HATHAITHIP SRISUTHAT

Re: เผลอกดลบรายวิชา460-104ค่ะ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
จากที่ผมตรวจสอบตอนนี้พบว่าน้องมีรายชื่ออยู่ในรายวิชา 460-104 แล้วนะครับ