[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ไม่มีรายวิชา 344-141 กับ 344-101

ไม่มีรายวิชา 344-141 กับ 344-101

by PORAMATE PHONTHONG -
Number of replies: 1

ลงทะเบียนรายวิชา 344-141กับ 344-101 ไปแล้ว  แต่ใน lms2 ไม่มีรายวิชา 344-141 กับ 344-101 ใน lms2 ครับ แต่ในระบบ sis ยังมีอยู่ 

In reply to PORAMATE PHONTHONG

Re: ไม่มีรายวิชา 344-141 กับ 344-101

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
ข้อมูลของระบบ SIS ไม่ได้เชื่อมต่อกับ LMS2 โดยตรงครับ ถ้าผู้สอนของรายวิชายังไม่ได้เพิ่มชื่อของน้องเข้าเป็นผู้เรียนในรายวิชาใน LMS2 น้องก็จะยังไม่เห็นรายวิชาครับ ต้องแจ้งไปยังผู้สอนให้ทำการเพิ่มชื่อให้ครับ